• پینچ ولو فولادی
  مشاهده محصول

  پینچ ولو فولادی

    پینچ ولو فولادی Pinch Valve پینچ ولو فولادی : یک پینچ ولو ، شیری است با حرکت خطی که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده قرار […]

 • پینچ ولو چیست
  مشاهده محصول

  پینچ ولو چیست

      پینچ ولو چیست Pinch Valve پینچ ولو چیست : یک پینچ ولو ، شیری است با حرکت خطی که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده […]

 • انواع شیرهای دیافراگمی
  مشاهده محصول

  انواع شیرهای دیافراگمی

    انواع شیرهای دیافراگمی Diaphragm Valves انواع شیرهای دیافراگمی : یک شیر دیافراگمی ، شیری است با حرکت خطی که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده قرار […]

 • شیر دیافراگمی Saunders
  مشاهده محصول

  شیر دیافراگمی Saunders

      شیر دیافراگمی Saunders Diaphragm Valve Saunders شیر دیافراگمی Saunders: یک شیر دیافراگمی ، شیری است با حرکت خطی که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده […]

 • شیر Pinch Valve
  مشاهده محصول

  شیر Pinch Valve

      شیر Pinch Valve Pinch Valve شیر Pinch Valve: یک شیر Pinch Valve ، شیری است با حرکت خطی که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده […]

 • شیر دیافراگمی GEMU
  مشاهده محصول

  شیر دیافراگمی GEMU

      شیر دیافراگمی GEMU GEMU Diaphragm Valve شیر دیافراگمی GEMU: یک شیر دیافراگمی GEMU ، شیری است با حرکت خطی که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد […]

 • شیرهای دیافراگمی Diaphragm Valves
  مشاهده محصول

  شیرهای دیافراگمی Diaphragm Valves

    شیرهای دیافراگمی Diaphragm Valves Diaphragm Valves شیرهای دیافراگمی Diaphragm Valves : یک شیر دیافراگمی ، شیری است با حرکت خطی که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد […]

 • شیر پروانه ای ویفری با اکچیتور
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای ویفری با اکچیتور

    شیر پروانه ای ویفری با اکچیتور Wafer Butterfly Valve with actuator شیرهای پروانه ای ویفری با اکچیتور دارای عملگرهای مختلفی بصورت قطع و وصل سریع و تدریجی می باشند.  در سایزهای بزرگ از این […]